Reklamasjon

Som forhandler av Mercury, Uttern, Quicksilver, Bavaria, Saga og Hydrolift er vi svært heldige som kan tilby produkter av jevn høy kvalitet, men som med alle produkter med mekaniske komponenter og som er i bruk kan man være uheldig å møte på et problem. Vår importør og samarbeidspartner Brunswick Marine in NMEA krever at alt garantiarbeid blir meldt fra og forhåndsgodkjent fra deres side i forkant av utførelse. For at denne prosessen skal gå raskest mulig anbefaler vi at du som kunde bruker dette skjemaet til å fylle ut mest mulig info samt legger ved tre bilder av problemet. Ett av disse bildene bør være et oversiktsbilde.