Bergen Marine AS er autorisert båtmegler gjennom NORBOAT

Om ordningen

NORBOAT har som en av sine målsettinger å bidra til at varer og tjenester tilbudt av profesjonelle aktører i fritidsbåtmarkedet – i tillegg til å ivareta gjeldene lover og forskrifter – skal være av høy kvalitet og utføres innenfor rammene av god forretningsskikk.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert en autorisasjonsordning for båtmeglere, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen denne delen av båtbransjen, og for det andre stimulere til at båtmegling i størst mulig grad utføres av autoriserte bedrifter. Ordningen retter spesiell fokus mot at:

  • Autoriserte båtmeglere skal disponere personell med nødvendig erfaring og faglig kompetanse.
  • Autoriserte båtmeglere skal utføre sine oppdrag i samsvar med god meglerskikk og hensynta både selgers og kjøpers interesser på en forsvarlig måte.
  • Autoriserte båtmeglere skal ved megleroppdrag benytte en definert og akseptabel standard.
  • Autoriserte båtmeglere skal foretrekkes benyttet ved megleroppdrag.
  • NORBOAT tror alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte båtmeglerne betyr økt trygghet for både kjøper og selger. Vi oppfordrer derfor alle som vurderer å selge eller kjøpe båt om å ta de autoriserte båtmeglerne i bruk.

Vi ønsker oss alltid nye bruktbåter i vårt utvalg for salg!

Bergen marine er medlem av Norges Båtmeglerforening – Norges største båtmeglerkjede

Vi driver utstrakt innen bruktbåtmegling, og har alltid stort utvalg av brukte båter.

Dersom du ønsker og selge båten din, ta gjerne kontakt med oss, og vi vill sende deg ett tilbud på formidlingsavtale av din bruktbåt!

Fyll ut skjema, og vi kontakter deg!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.