Bergen Marine AS er autorisert bruktbåtmegler gjennom BMF

Om ordningen:

NORBOAT har som en av sine målsettinger å bidra til at varer og tjenester tilbudt av profesjonelle aktører i fritidsbåtmarkedet - i tillegg til å ivareta gjeldene lover og forskrifter - skal være av høy kvalitet og utføres innenfor rammene av god forretningsskikk.

For å oppnå denne målsettingen har NORBOAT etablert en autorisasjonsordning for båtmeglere, som for det første skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen denne delen av båtbransjen, og for det andre stimulere til at båtmegling i størst mulig grad utføres av autoriserte bedrifter. Ordningen retter spesiell fokus mot at:

  • Autoriserte båtmeglere skal disponere personell med nødvendig erfaring og faglig kompetanse.
  • Autoriserte båtmeglere skal utføre sine oppdrag i samsvar med god meglerskikk og hensynta både selgers og kjøpers interesser på en forsvarlig måte.
  • Autoriserte båtmeglere skal ved megleroppdrag benytte en definert og akseptabel standard.
  • Autoriserte båtmeglere skal foretrekkes benyttet ved megleroppdrag.
  • NORBOAT tror alle aktører, brukere så vel som bransje, er tjent med dette initiativet. Det å benytte seg av de autoriserte båtmeglerne betyr økt trygghet for både kjøper og selger. Vi oppfordrer derfor alle som vurderer å selge eller kjøpe båt om å ta de autoriserte båtmeglerne i bruk.

Vi ønsker oss alltid nye bruktbåter i vårt utvalg for salg!

Fyll ut skjema, og vi kontakter deg!